Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHÔI (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHÔI (Ba)
Tên lót
NGỌC ĐĂNG
Tên chính
KHÔI
Họ chính
NGUYỄN