Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ THỊ CHÚC-

Tên đầy đủ
NGÔ THỊ CHÚC
Tên lót
THỊ
Tên chính
CHÚC
Họ chính
NGÔ

Kết hôn VĂN MƯỜIXem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
MINH TRIỆU (Hai)
1985 (Ất Sửu)

Con trai sinh ra
#2
CHÍ BỀN (Ba)
1987 (Đinh Mão)

Con trai sinh ra
#3
CHÍ BẢO (Tư)
1997 (Đinh Sửu)

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN TIỂU VY (Hai)
2014 (Giáp Ngọ)

Chồng qua đời VĂN MƯỜI
3 tháng 12 2015 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Mười năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 121 ngày ứng với ngày 26 tháng 11 năm 2021)07:35
ấp Xóm Lớn, xqã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.155155 Kinh độ (Lon): E105.134315

Nguyên nhân: Bệnh
Cháu nội gái sinh ra
#2
NGUYỄN TIỂU MY (Ba)
2016 (Bính Thân)

Gia đình với VĂN MƯỜI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con trai
11 niên
Con trai