Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ THU BA (Ba)Tuổi đời: 40 niên1981-

Tên đầy đủ
THỊ THU BA (Ba)
Tên lót
THỊ THU
Tên chính
BA
Họ chính

Sinh nhật 1981 (Tân Dậu) 27 26

Kết hônTRẦN HẢI KIỆTXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN NHI (Tư)
1983 (Quý Hợi) (lúc 2 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ DIỆU HIỀN (Năm)
1985 (Ất Sửu) (lúc 4 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
4 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
3 niên
Em gái
Gia đình với TRẦN HẢI KIỆT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái