Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG TRÚC LY-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG TRÚC LY
Tên lót
TRÚC
Tên chính
LY
Họ chính
TRƯƠNG