Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC TUYỀN (Ba)Tuổi đời: 26 niên1995-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC TUYỀN (Ba)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
TUYỀN (Ba)
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 1995 (Ất Hợi) 40 35