Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC NY-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC NY
Tên lót
NGỌC
Tên chính
NY
Họ chính
NGUYỄN