Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN ÚT NHỎ-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ÚT NHỎ
Tên lót
ÚT
Tên chính
NHỎ
Họ chính
NGUYỄN