Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THÚY (Mười)Tuổi đời: 40 niên1980-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THÚY (Mười)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THÚY
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1980 (Canh Thân) 50 36

Kết hônNGUYỄN ? THỊNHXem gia đình này

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN ANH (Mười Một)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 2 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ EM (Mười Hai)
1983 (Quý Hợi) (lúc 3 tuổi)

Bà ngoại qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 232 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020) (lúc 15 tuổi)

Mẹ qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 164 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2020) (lúc 24 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
2 niên
Em gái
Gia đình của mẹ với TRẦN MƯỜI LỚN - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Chị em khác cha
3 niên
Chị em khác cha
3 niên
Anh em khác cha
Anh em khác cha
Gia đình với NGUYỄN ? THỊNH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: