Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

KIM KHÁNH-

Tên đầy đủ
KIM KHÁNH
Tên lót
KIM
Tên chính
KHÁNH
Họ chính