Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC TRÂN (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC TRÂN (Ba)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
TRÂN
Họ chính
NGUYỄN