Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

DIỆP KIM THANH (Tư)-

Tên đầy đủ
DIỆP KIM THANH (Tư)
Tên lót
KIM
Tên chính
THANH
Họ chính
DIỆP
Ông nội qua đờiDIỆP VĂN PHÁO
12 tháng 11 2002 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 11 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
21 tháng 09 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 72 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em