Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÌNH BÍCH TRÂN (Ba)-

Tên đầy đủ
TRÌNH BÍCH TRÂN (Ba)
Tên lót
BÍCH
Tên chính
TRÂN
Họ chính
TRÌNH