Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHƯỚC TƯỜNG (Hai)-

Tên đầy đủ
PHƯỚC TƯỜNG (Hai)
Tên lót
PHƯỚC
Tên chính
TƯỜNG
Họ chính