Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN KIM CHUNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN KIM CHUNG
Tên lót
KIM
Tên chính
CHUNG
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônHUỲNH MINH CÔNG (Năm)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH HUỲNH MY
2001 (Tân Tỵ)

Gia đình với HUỲNH MINH CÔNG (Năm) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
HUỲNH MINH CÔNG (Năm) + TRỊNH THANH LAM - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con gái của chồng
2 niên
Con gái của chồng
5 niên
Con gái của chồng