Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHẠM MINH LUÔNG-

Tên đầy đủ
PHẠM MINH LUÔNG
Tên lót
MINH
Tên chính
LUÔNG
Họ chính
PHẠM

Kết hônĐẶNG THỊ CÓXem gia đình này

Gia đình với ĐẶNG THỊ CÓ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái