Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THANH THOẢNG (Tư)Tuổi đời: 46 niên1975-

Tên đầy đủ
THANH THOẢNG (Tư)
Tên lót
THANH
Tên chính
THOẢNG
Họ chính

Sinh nhật 1975 (Ất Mão) 21 21

Kết hônNGUYỄN NGỌC MINHXem gia đình này

Kết hônPHÙNG DUY NHỨTXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN TOẢN (Năm)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra QUỐC TOÁN (Sáu)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh ra THÚY HẰNG (Bảy)
1980 (Canh Thân) (lúc 5 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
PHÙNG VĂN HẬU (Hai)
1993 (Quý Dậu) (lúc 18 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
PHÙNG MINH CHÍ (Ba)
1999 (Kỷ Mão) (lúc 24 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
PHÙNG VĂN CHÍ EM (Tư)
2014 (Giáp Ngọ) (lúc 39 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
2 niên
Em trai
2 niên
Em gái
Gia đình với NGUYỄN NGỌC MINH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Gia đình với PHÙNG DUY NHỨT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
7 niên
Con trai
16 niên
Con trai