Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN THƯỜNG (Bảy)-

Tên đầy đủ
VĂN THƯỜNG (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THƯỜNG
Họ chính

Kết hônTÂN TRÀ MYXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 47 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Gia đình với TÂN TRÀ MY - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai