Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ XA (Năm)-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ XA (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
XA
Họ chính
HUỲNH
Kết hônĐỖ NGỌC GIAOXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Bản thân
Anh em
Gia đình của cha với TRẦN THỊ SÀNG (Vợ chánh) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với ĐỖ NGỌC GIAO - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: