Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HỒ HOÀNG NAM (Hai)Tuổi đời: 30 niên1991-

Tên đầy đủ
HỒ HOÀNG NAM (Hai)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
NAM
Họ chính
HỒ

Sinh nhật 1991 (Tân Mùi) 26 20

Anh em sinh raHỒ QUỐC TRỌNG (Ba)
1995 (Ất Hợi) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh raHỒ THỊ NGUYÊN (Tư)
2004 (Giáp Thân) (lúc 13 tuổi)