Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN ĐIỆP-

Tên đầy đủ
VĂN ĐIỆP
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐIỆP
Họ chính

Bà ngoại qua đờiBÙI THỊ THẮM
1985 (Ất Sửu)