Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ GẶP-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ GẶP
Tên lót
THỊ
Tên chính
GẶP
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ RỚT (Hai)
khoảng 1925 (Ất Sửu)

Con trai sinh ra
#2
HUỲNH BÌNH AN (Ba)
khoảng 1927 (Đinh Mão)

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH NGỌC DIỆP (Năm)
khoảng 1933 (Quý Dậu)

Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH VĂN BÉ (Hai)
1953 (Quý Tỵ)

Cháu nội trai sinh ra
#2
HUỲNH VĂN ĐẤU (Ba)
1954 (Giáp Ngọ)

Cháu nội trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN TƯ
1956 (Bính Thân)

Cháu nội trai sinh ra
#4
HUỲNH THANH TÒNG (Hai)
khoảng 1961 (Tân Sửu)

Cháu nội gái sinh ra
#5
HUỲNH KIM GIỀNG (Ba)
1964 (Giáp Thìn)

Cháu nội gái sinh ra
#6
HUỲNH KIM GIỀNG (Ba)
khoảng 1964 (Giáp Thìn)

Cháu nội trai sinh ra
#7
HUỲNH THANH VỮNG (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân)

Cháu nội trai sinh ra
#8
HUỲNH THANH NGUYÊN (Năm)
khoảng 1969 (Kỷ Dậu)

Cháu nội gái sinh ra
#9
HUỲNH KIM DUYÊN (Sáu)
1972 (Nhâm Tý)

Cháu nội gái sinh ra
#10
HUỲNH KIM DUYÊN (Sáu)
khoảng 1972 (Nhâm Tý)

Cháu nội trai sinh ra
#11
HUỲNH THANH VŨ (Bảy)
khoảng 1973 (Quý Sửu)

Cháu nội gái sinh ra
#12
HUỲNH KIM DIỄM (Tám)
khoảng 1975 (Ất Mão)

??? ??? + NGUYỄN THỊ GẶP - Xem gia đình này
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con trai
Con gái
Con trai