Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TRẦM (Ba)1902-

Tên đầy đủ
THỊ TRẦM (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRẦM (Ba)
Họ chính

Sinh nhật 1902 (Nhâm Dần) 28 21

Kết hônQUÁCH NGỌC LIÊUXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN TẤN (Tư)
1905 (Ất Tỵ) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THÊ (Năm)
1907 (Đinh Mùi) (lúc 5 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CHỨC (Sáu)
1911 (Tân Hợi) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh ra BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu) (lúc 11 tuổi)

Anh em sinh ra CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão) (lúc 13 tuổi)

Anh em sinh ra HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi) (lúc 21 tuổi)

Cha qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 44 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 33 tuổi)

Anh em qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 45 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 45 tuổi)

Mẹ qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 126 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021) (lúc 63 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 57 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 89 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
3 niên
Em gái
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ RỚT - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Gia đình với QUÁCH NGỌC LIÊU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái