Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG THỊ NGỌC-

Tên đầy đủ
ĐẶNG THỊ NGỌC
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGỌC
Họ chính
ĐẶNG

Kết hônNGUYỄN QUỐC VIỆTXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
5 niên
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Gia đình với NGUYỄN QUỐC VIỆT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai