Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VŨ TRƯỜNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VŨ TRƯỜNG
Tên lót
Tên chính
TRƯỜNG
Họ chính
NGUYỄN