Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN TẤN PHÁT (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TẤN PHÁT (Hai)
Tên lót
TẤN
Tên chính
PHÁT
Họ chính
NGUYỄN