Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH TRUNG THẢO (Hai)-

Tên đầy đủ
HUỲNH TRUNG THẢO (Hai)
Tên lót
TRUNG
Tên chính
THẢO
Họ chính
HUỲNH