Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN MỪNG-

Tên đầy đủ
VĂN MỪNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
MỪNG
Họ chính

Ông nội qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Qua đời