Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?

Kết hônNGUYỄN HẠNH TUYÊN (Ba)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN ĐÌNH VĂN
1999 (Kỷ Mão)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN ĐÌNH CA
2003 (Quý Mùi)