Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ QUYỀN (Hai)Tuổi đời: 93 niên1873-1966

Tên đầy đủ
THỊ QUYỀN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
QUYỀN
Họ chính

Sinh nhật 1873 (Quý Dậu) 28 25

Kết hônNGUYỄN VĂN CƯƠNGXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN THIỆU (Ba)
1874 (Giáp Tuất) (lúc 12 tháng)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NHÀN
1875 (Ất Hợi) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN THI (Hai)
1877 (Đinh Sửu) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ RỒNG (Ba)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN THƠ (Tư)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TRÍ (Năm)
1883 (Quý Mùi) (lúc 10 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN KHÁNH (Tư)
1885 (Ất Dậu) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DỤNG (Sáu)
1886 (Bính Tuất) (lúc 13 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN NGẠN (Năm)
1887 (Đinh Hợi) (lúc 14 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CANG(Bảy)
1891 (Tân Mão) (lúc 18 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN DIỆU
1894 (Giáp Ngọ) (lúc 21 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ TÚ
1896 (Bính Thân) (lúc 23 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ PHUÔNG
1899 (Kỷ Hợi) (lúc 26 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ XEM
1900 (Canh Tý) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN THƯƠNG
1905 (Ất Tỵ) (lúc 32 tuổi)

Cha qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 34 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ NHEN
1908 (Mậu Thân) (lúc 35 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 40 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 62 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 82 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2021) (lúc 65 tuổi)

Anh em qua đời VĂN TRÍ (Năm)
1939 (Kỷ Mão) (lúc 66 tuổi)

Chị em qua đời THỊ RỒNG (Ba)
1944 (Giáp Thân) (lúc 71 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 138 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021) (lúc 72 tuổi)

Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ TÚ
1946 (Bính Tuất) (lúc 73 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CANG(Bảy)
1946 (Bính Tuất) (lúc 73 tuổi)

Mẹ qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 74 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân) (lúc 83 tuổi)

Anh em qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu) (lúc 84 tuổi)

Anh em qua đời VĂN DỤNG (Sáu)
1960 (Canh Tý) (lúc 87 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN DIỆU
1963 (Quý Mão) (lúc 90 tuổi)

Qua đời 17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 188 ngày ứng với ngày 28 tháng 01 năm 2022) (lúc 93 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
2 niên
Em trai
12 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ KÍCH (TT) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ
1 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Anh em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN VĂN CƯƠNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con gái
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
6 niên
Con trai
4 niên
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái