Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG VĂN PHÁT-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN PHÁT
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHÁT
Họ chính
TRƯƠNG