Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

GIA YÊNTuổi đời: 80 niên1941-

Tên đầy đủ
GIA YÊN
Tên lót
GIA
Tên chính
YÊN
Họ chính

Sinh nhật 1941 (Tân Tỵ) 53 26

Kết hônNGUYỄN THỊ ÚTXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 12 tháng)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 2 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 2 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 16 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 17 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 26 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
6 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
6 niên
Em gái
10 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ PHÒNG - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
11 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN THỊ ÚT - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai