Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN LO-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LO
Tên lót
VĂN
Tên chính
LO
Họ chính
NGUYỄN