Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ QUYÊN-

Tên đầy đủ
? THỊ QUYÊN
Tên lót
THỊ
Tên chính
QUYÊN
Họ chính
?