Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN TRỌNG TRÍ (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TRỌNG TRÍ (Ba)
Tên lót
TRỌNG
Tên chính
TRÍ
Họ chính
NGUYỄN