Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TẤN (Tư)1905-

Tên đầy đủ
VĂN TẤN (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TẤN (Tư)
Họ chính

Sinh nhật 1905 (Ất Tỵ) 31 24

Kết hônNGUYỄN THỊ KIÊMXem gia đình này

Kết hônPHẠM THỊ NHIÊMXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ THÊ (Năm)
1907 (Đinh Mùi) (lúc 2 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CHỨC (Sáu)
1911 (Tân Hợi) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh ra BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão) (lúc 10 tuổi)

Anh em sinh ra HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi) (lúc 18 tuổi)

Cha qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 40 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 30 tuổi)

Anh em qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 42 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 42 tuổi)

Mẹ qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 130 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021) (lúc 60 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 61 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 86 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ RỚT - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN THỊ KIÊM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Gia đình với PHẠM THỊ NHIÊM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai