Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN PHÁNTuổi đời: 61 niên1914-1975

Tên đầy đủ
VĂN PHÁN
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHÁN
Họ chính

Sinh nhật 1914 (Giáp Dần) 37

Kết hônPHAN THỊ CÂYXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ SẢNH
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ MÀNG
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TRÂN
1923 (Quý Hợi) (lúc 9 tuổi)

Mẹ qua đờiDU THỊ ẢNH
1948 (Mậu Tý) (lúc 34 tuổi)

Cha qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân) (lúc 42 tuổi)

Qua đời 1975 (Ất Mão) (lúc 61 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
2 niên
Em gái
6 niên
Em trai
Gia đình của cha với THỊ CẢNH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với PHAN THỊ CÂY - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái