Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRÀ VIỆT THIỆN-

Tên đầy đủ
TRÀ VIỆT THIỆN
Tên lót
VIỆT
Tên chính
THIỆN
Họ chính
TRÀ