Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN QUANG VINH (Hai)Tuổi đời: 16 niên2004-

Tên đầy đủ
TRẦN QUANG VINH (Hai)
Tên lót
QUANG
Tên chính
VINH
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 2004 (Giáp Thân) 27 22

Anh em sinh raTRẦN CHÍ NGUYỆN (Ba)
2008 (Mậu Tý) (lúc 4 tuổi)

Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020) (lúc 8 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046