Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HOÀNG GIÁP1923-

Tên đầy đủ
HOÀNG GIÁP
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
GIÁP
Họ chính

Sinh nhật 1923 (Quý Hợi) 49 42

Kết hôn? THỊ NHỨTXem gia đình này

Kết hôn THỊ NGỌC BÍCHXem gia đình này

Cha qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 45 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 12 tuổi)

Anh em qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 24 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 24 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ RỚT
1965 (Ất Tỵ) (lúc 42 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 68 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của cha với CHÂU THỊ HƯỜN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
5 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với ? THỊ NHỨT - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Gia đình với THỊ NGỌC BÍCH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái