Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

GIA BẢO (Hai)-

Tên đầy đủ
GIA BẢO (Hai)
Tên lót
GIA
Tên chính
BẢO
Họ chính