Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ MỈN-

Tên đầy đủ
THỊ MỈN
Tên lót
THỊ
Tên chính
MỈN
Họ chính

Ông nội qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Cha qua đời VĂN PHÁN
1975 (Ất Mão)

Qua đời