Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ PHƯỜNG (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ PHƯỜNG (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHƯỜNG
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN VĂN ?Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN TOÀN
khoảng 1959 (Kỷ Hợi)

Cháu nội trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN TÈO (Hai)
khoảng 1992 (Nhâm Thân)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Gia đình với NGUYỄN VĂN ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai