Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC CHO-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC CHO
Tên lót
NGỌC
Tên chính
CHO
Họ chính
NGUYỄN

Ông ngoại qua đời VĂN DỤNG (Sáu)
1960 (Canh Tý)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em