Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUỐC TOÁN (Sáu)Tuổi đời: 42 niên1979-

Tên đầy đủ
QUỐC TOÁN (Sáu)
Tên lót
QUỐC
Tên chính
TOÁN
Họ chính

Sinh nhật 1979 (Kỷ Mùi) 25 25

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Chị em sinh ra THÚY HẰNG (Bảy)
1980 (Canh Thân) (lúc 12 tháng)

Con gái sinh ra
#1
NGỌC THÙY
1994 (Giáp Tuất) (lúc 15 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THÚY VI
1999 (Kỷ Mão) (lúc 20 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
DIỄM MY
2007 (Đinh Hợi) (lúc 28 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
2 niên
Bản thân
2 niên
Em gái
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
6 niên
Con gái
9 niên
Con gái