Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NHÂM-

Tên đầy đủ
THỊ NHÂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
NHÂM
Họ chính

Kết hôn VĂN TIỆU (Tư)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ HOÀNG
1923 (Quý Hợi)

Con trai sinh ra
#2
TRI CHÍ
1928 (Mậu Thìn)

Con trai sinh ra
#3
VĂN BAY
1930 (Canh Ngọ)

Chồng qua đời VĂN TIỆU (Tư)
1936 (Bính Tý)

Qua đời

Gia đình với VĂN TIỆU (Tư) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
6 niên
Con trai
3 niên
Con trai
VĂN TIỆU (Tư) + BÙI THỊ THẮM - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng
4 niên
Con gái của chồng