Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ TẤT-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ TẤT
Tên lót
THỊ
Tên chính
TẤT
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônNGUYỄN VĂN CHIÊUXem gia đình này

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN THƯƠNG
1905 (Ất Tỵ)

Ông ngoại qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ NHEN
1908 (Mậu Thân)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 138 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ TÚ
1946 (Bính Tuất)

Bà ngoại qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN DIỆU
1963 (Quý Mão)

Mẹ qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 188 ngày ứng với ngày 28 tháng 01 năm 2022)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN THƯƠNG
1994 (Giáp Tuất)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ NHEN
1995 (Ất Hợi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
3 niên
Chị em
4 niên
Chị em
2 niên
Chị em
6 niên
Anh em
4 niên
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN CHIÊU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai