Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ TRANG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ TRANG
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRANG
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 85 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2020)

Bà nội qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 135 ngày ứng với ngày 07 tháng 02 năm 2021)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN THƯƠNG
1994 (Giáp Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em