Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THANH NHÃ (Ba)-

Tên đầy đủ
LÂM THANH NHÃ (Ba)
Tên lót
THANH
Tên chính
NHÃ
Họ chính
LÂM
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 55 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Ông ngoại qua đời VĂN LÂN (Sáu)
29 tháng 09 2006 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020)