Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MINH ÁI-

Tên đầy đủ
MINH ÁI
Tên lót
MINH
Tên chính
ÁI
Họ chính
Ông nội qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất)

Cha qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em