Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? VĂN MƯỜI HAI-

Tên đầy đủ
? VĂN MƯỜI HAI
Tên lót
VĂN
Tên chính
MƯỜI HAI
Họ chính
?
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ PHÒNG
1946 (Bính Tuất)

Ông ngoại qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân